Medlemmer​ af bestyrelsen

​Vi har lavet en vision for Nordfyns Ungdomscenter, som er God, Bedre, Bedst. Ordene kan lyde meget banale, men der ligger rigtig mange overvejelser bag dem. Vi lagde ud med i 2009 at have et godt koncept som opstart på Nordfyns Ungdomscenter.

En ledelse med et klart mål

Vi er hele tiden bevidste om, at vi vil blive endnu bedre, og målet er at blive blandt de bedste i hele Danmark. Det er den overordnede vision vi arbejder efter, og det gennemsyrer hele strategien for arbejdet både på ledelsesniveau og på personaleniveau, samt på pårørendeniveau. Dette er vi som bestyrelse med til at sikre, at ledelse og medarbejdere arbejder efter denne strategi.

Anette Sejr Christoffersen Formand
Kurt Jørgensen Bestyrelsesmedlem
Kirsten Ramsing Bestyrelsesmedlem
Bettina Hoffmann Bestyrelsesmedlem
.Anja Rødekilde.
Anja Rødekilde Bestyrelsesmedlem