Dagsbeskæftigelse og beskyttet beskæftigelse

Dagsbeskæftigelse

På Nordfyns Ungdomscenter tilbyder vi dagsbeskæftigelse og beskyttet beskæftigelse efter §103 og §104 i Serviceloven. Vi har både en service- og en produktionsafdeling, som sammen med de andre tilbud på ungdomscentret er med til at skabe en særdeles afvekslende hverdag for de unge. Der bliver naturligvis taget højde for det enkelte unge menneskes behov, så vedkommende får mest muligt ud af sin dagsbeskæftigelse. Foruden den daglige beskæftigelse, har vi også enkelte unge, der kommer i praktik i virksomheder, således at det bliver afklaret, om de eventuelt er egnet til et skånejob, hvor hensigten selvfølgelig er at styrke brugerens udvikling med henblik på læring.

Beskyttet beskæftigelse

I serviceafdelingen tilbyder Nordfyns Ungdomscenter hele paletten af serviceydelser, når de unge skal i dagsbeskæftigelse og beskyttet beskæftigelse. Er den unge glad for at opholde sig i naturen, har de mulighed for at plante og vande blomster, hjælpe med græsslåning, klipning af hæk, så græsfrø, lave kompost, styne små træer, gøre køkkenhaven klar eller udføre lettere landbrugsrelateret arbejde. Der er også mulighed for at udføre små maleopgaver, rense tagrender, feje fliser, renovere og vedligeholde havemøbler samt fugle- og blomsterkasser eller vedligeholde vores cykelpark. Andre former for serviceydelser og beskæftigelse er pasning af hønsehold, foretage småindkøb for beboere i lokalområdet. Gå ture med hunde, skrælle gulerødder og kartofler, folde servietter til fester, vaske klude, håndklæder, viskestykker og duge, flette pile til havekrukker, trykkeriopgaver samt omdeling af materiale til områdets husstande. Alle beskæftigelser er under beskyttede forhold, og der vil altid være uddannet personale til at supervise de forskellige beskæftigelser. For os er det vigtigt at en beskyttet beskæftigelse er en succesoplevelse og skaber et positivt minde.

 

I serviceafdelingen laver vi følgende under beskyttet beskæftigelse

 • Renovere og vedligeholde havemøbler, fuglekasser, blomsterkasser
 • Plante og vande blomster i sognet.
 • Vedligeholde cykelparken på Nordfyns Ungdomscenter
 • Hjælpe med græsslåning, klippe hæk, rive gårdsplads, ordne have
 • Plante blomster og plante blomster om
 • Feje fliser
 • Rense tagrender
 • Pletså græsfrø
 • Lave kompost
 • Passe hønsehold
 • Lave småindkøb for andre i sognet
 • Gå tur med hunde
 • Styne små træer
 • Lave køkkenhave klar
 • Skrælle gulerødder
 • Skrælle kartofler
 • Folde servietter til fester
 • Vaske klude, håndklæder, viskestykker, duge
 • Lave enkelt pileflet til bl.a. havekrukker
 • Lave små maleopgaver
 • Husstandsomdeling af sedler for lokalråd, kulturgruppe,  forsamlingshus mm.
 • Lettere landbrugsarbejde

 

Produktionsafdelingens dagbeskæftigelse

I produktionsafdelingen er der også rig mulighed for at få styrket sine kompetencer i forbindelse med dagsbeskæftigelse, hvor brugeren kan komme til at indgå i produktion af kartofler, økologiske grøntsager og juletræer. Ud over dette, kan den unge også indgå i produktionen af borde, bænke, fugle- og blomsterkasser, pilehegn eller af brænde. I dagsbeskæftigelsen på Nordfyns Ungdomscenter er det også muligt at deltage i en helt anden form for produktion, nemlig produktion af smykker, cremer, stearinlys, slik, parfume og tasker, ligesom produktion af brochurer, kalendere, bøger og film også er populært som beskæftigelse.

I dagsbeskæftigelsen på Nordfyns Ungdomscenter er det også muligt at deltage i en helt anden form for produktion, nemlig produktion af smykker, cremer, stearinlys, slik, parfume og tasker, ligesom produktion af brochurer, kalendere, bøger og film også er populært som beskæftigelse.

 

I produktionsafdelingen laver vi følgende under beskyttet beskæftigelse

 • Produktion af borde/bænkesæt
 • Produktion af fuglekasser
 • Produktion af blomsterkasser
 • Brændeproduktion
 • Krukker og blomster til salg
 • Produktion af smykker, cremer, stearinlys, slik, parfume, tasker osv.
 • Produktion af brochurer, kalendere, bøger, film
 • Lave pilehegn