Kontaktteam og hjemmedag

Den unges udvikling er midtpunkt for alt hvad vi gør. Derfor har den unge et fast kontaktteam som, er fuldt fokuseret på den unge og på at lave den løbende tilpasning, der skal til, for at den enkelte kan folde sig mest muligt ud.

Hjemmedag:

Hjemmedage er et tilbud på NUC, hvor man kan få støtte til forskellige gøremål og selv være med til at definere det praktiske indhold.

Den unge får støtte til forskellige gøremål og der arbejdes med de indsatsmål, som er skabt i samarbejde mellem myndighed og den unge. Disse er som oftest meget konkrete og går på en mestring af de praktiske elementer, der får tilværelsen til at glide.

Hvis man har hjemmedag kan man forekspel få støtte til at gennemgå sin post/epost eller få lagt budget. Det kan også være der er behov for støtte til lægebesøg eller måske er det rengøring der skal prioteres.

Hjemmedagen er en nødvendig detalje i følelsen af praktisk forankring i livet – og skal i det hele taget være med til at løfte noget af det, man har brug for, når man skal modnes hen imod at meste kunsten at bo i egen bolig.

Hvem er kontaktteamet:

Den unge på NUC er tilknyttet et fast kontaktteam hvis opgaver er at holde sig ajour med der rører sig hos den unge. Kontaktteamet er primær dialogpartner og støtte i forhold til hvad den unge har brug for og sikre af fremskridt og små sejre der er så vigtige.

Bag kontaktteamet er et antal faste kollegaer som deler viden og dokumentation og dermed kan træde til hvis der skulle være behov for det.