Målgruppe på Nordfyns Ungdomscenter

Målgruppen på Nordfyns Ungdomscenter er unge psykisk udviklingshæmmede eller sent udviklede i alderen 16-30 år, der har behov for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og midlertidig ophold med bo-træning i lejlighed.

Unge, som har varig og betydeligt nedsat funktionsevne, og som mangler at få udviklet nogle af de fornødne kompetencer til at kunne bo for sig selv, men også unge, der har behov for pædagogisk støtte inden for den almene daglige læring, men som har en vis grad for selvhjulpenhed ved blandt andet at være fysisk mobil i hverdagen.

‘Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning’ betegner udviklingshæmning ud fra IQ, dog kan grænserne i praksis være uskarpe, hvorfor det altid er nødvendigt med en individuel vurdering af den unge. Vurderingen vil bygge på samtaler med forældre, pædagoger og læreres vurdering af den unges funktion i hverdagen.

Nordfyns Ungdomscenter modtager ikke unge med særlige behov, der tillige har problematikker med misbrug, vold eller kriminalitet.

Målgruppens aldersspredning er valgt på baggrund af ‘Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov’. Loven forudsætter, at uddannelsen skal være påbegyndt inden den unges 25. år og være færdiggjort inden 5 år fra påbegyndt uddannelse.