Pædagogik

Nordfyns Ungdomscenter bygger på den anerkendende og relationelle tilgang, som er med til at udvikle selvværdet hos de unge. Det skal altid bygge på ligeværd og gensidig respekt for den enkelte og dennes baggrund. Samtidig er det utrolig vigtigt for denne målgruppe, at hverdagen er struktureret, genkendelig og med tydelige rammer, hvor dialogen er i højsædet.

Vi stiller altid krav til personalet

Som overskriften antyder, så stiller vi meget høje krav til vores personale, da de skal agere rollemodeller for de unge, og gennem den anerkendende tilgang skal udvikle relationer til de unge, der skal give dem en tryghed til at få udviklet selvværd, selvtillid og gode relationer. Derfor er det meget vigtigt, at personalet er tydelige i deres krav til den unge.

Hverdagen bliver struktureret forskelligt alt efter den individuelle beboers behov. Ofte vil en struktur ved hjælp af billeder være en tydelig hjælp for den unge, da de visuelt kan se og genkende, hvad der skal ske. Vi tager også hånd om de beboere, der har vanskeligheder med tale, hvor tegn og tale eller pecs vil være hjælpemidler til at lette kommunikationen.

Fra ung til voksen

Personalet lægger stor vægt på at støtte og arbejde med beboerne i deres udvikling fra ung til voksen, så de unge bliver bevidste om, hvilke forandringer, der sker, når man udvikler sig. Beboerne får især hjælp til, hvordan de skal forholde sig og håndtere de forandringer på en god måde, både hvad angår de forandringer, der sker i kroppen af problematikker omkring hygiejne, kærester, etc. – men også i forhold til løsrivelsen fra forældrene. Det er vigtigt, at de unge støttes i at udvikle evnerne til at træffe gode og fornuftige valg, da hele livet drejer sig om valg.