Pædagogik

NUC er et unikt sted for unge med særlige behov. Vores motto er: god, bedre, bedst og : jeg kan, jeg vil, jeg gør det.

Det vigtigste for os er, at skabe og give de bedste rammer for alle der vælger, at leve deres ungdomsliv på Nordfyns Ungdoms Center. Vores værdier er: tryghed, nærvær, omsorg, tillid, selvstændighed og udvikling.

Har du en tryg og tillidsfuld base har du de bedste muligheder for at udvikle dig.

Vores pædagogik tager udgangspunkt i et hollistisk menneskesyn, hvor alle der værdifulde, bare fordi de er til.

Vi arbejder med anerkendende tilgang og har stor fokus på at skabe relation som det første og vigtigste, når der flytter nye unge mennesker ind. Vi arbejder med KRAP, der er en metode der er ressourcefokuseret og altid med et postitivt afsæt. Vi har fokus på nærmeste udviklingszone og fejrer de små skridt og succeser.

Vi arbejder motiverende og stort arrangement og hjerte.

Vi sætter krav til alle der arbejder på NUC.

 

 

Nordfyns Ungdomscenter bygger på den anerkendende og relationelle tilgang, som er med til at udvikle selvværdet hos de unge. Det skal altid bygge på ligeværd og gensidig respekt for den enkelte og dennes baggrund. Samtidig er det utrolig vigtigt for denne målgruppe, at hverdagen er struktureret, genkendelig og med tydelige rammer, hvor dialogen er i højsædet.

Vi stiller altid krav til personalet

Som overskriften antyder, så stiller vi meget høje krav til vores personale, da de skal agere rollemodeller for de unge, og gennem den anerkendende tilgang skal udvikle relationer til de unge, der skal give dem en tryghed til at få udviklet selvværd, selvtillid og gode relationer. Derfor er det meget vigtigt, at personalet er tydelige i deres krav til den unge.

Hverdagen bliver struktureret forskelligt alt efter den individuelle beboers behov. Ofte vil en struktur ved hjælp af billeder være en tydelig hjælp for den unge, da de visuelt kan se og genkende, hvad der skal ske. Vi tager også hånd om de beboere, der har vanskeligheder med tale, hvor tegn og tale eller pecs vil være hjælpemidler til at lette kommunikationen.

Fra ung til voksen

Personalet lægger stor vægt på at støtte og arbejde med beboerne i deres udvikling fra ung til voksen, så de unge bliver bevidste om, hvilke forandringer, der sker, når man udvikler sig. Beboerne får især hjælp til, hvordan de skal forholde sig og håndtere de forandringer på en god måde, både hvad angår de forandringer, der sker i kroppen af problematikker omkring hygiejne, kærester, etc. – men også i forhold til løsrivelsen fra forældrene. Det er vigtigt, at de unge støttes i at udvikle evnerne til at træffe gode og fornuftige valg, da hele livet drejer sig om valg.