Priser

Samlet oversigt over priser pr. 01. januar 2024.

 

Botilbud over 18 år

kr. 63.850,00 pr. mdr.

 

Botilbud under 18 år

kr. 65.947,00 prmdr. (heraf udbetales der 2097,00 kr. i lommepenge til den unge.)

 

STU

kr. 23.547,00 pr. mdr.

 

Dagsbeskæftigelse

kr. 15.473,00 pr. mdr.

 

Fritidstilbud

kr. 10.091,00 pr. mdr.

 

Lommepenge

kr. 2.097,00 pr. mdr.

 

Priserne justeres hvert år i januar måned.