Priser

Samlet oversigt over priser i 2019.

Unge over 18 år

kr. 56 284,00 pr. mdr. Der er døgnbemanding med sovende nattevagt. Vågen nattevagt er mulig i form af en merbevilling. Åbent 365 dage om året.

Unge under 18 år

kr. 58 235,00 pr. mdr. (inkl. tøj/lommepenge kr. 1 951,00). Der er døgnbemanding med sovende nattevagt. Vågen nattevagt er mulig i form af en merbevilling. Åbent 365 dage om året.

Ungdomsuddannelse

STU  kr. 21 066,50 pr. mdr. Fritidsdel  kr. 9 028,00 pr. mdr. Der er undervisning 40 uger om året og følger folkeskolens ferieår. Den ene uge er en skitur til et nordisk land.

Dagsbeskæftigelse

Dagsbeskæftigelse efter § 103 er som dagstakst, da antallet af dage den unge bliver indskrevet på, kan variere fra 2 til 5 dage alt efter den unges behov:  kr. 630,00 pr. dag.

Samværstilbud

Samværstilbud efter § 104 er som dagstakst, da antallet af dage den unge bliver indskrevet på, kan variere fra 2 til 5 dage alt efter den unges behov: kr. 630,00 pr. dag.

Støtte efter § 85: kr. 328,00 pr. time.

Funktionsudredning på en ung kan bestilles: kr. 7 500,00.