STU

STU er et treårigt uddannelsesforløb for unge med særlige behov. Ungdomsuddannelsen på STU består af såvel specialundervisning som praktiske aktiviteter, hvori der også indgår botræning og praktik i virksomheder og institutioner. På Nordfyns Ungdomscenter har vi plads til 15 elever i vores STU – 10 interne og fem eksterne. Uddannelsen tilpasses altid den unges individuelle behov, kvalifikationer, modenhed og interesser.

Specialundervisning på STU

Nordfyns Ungdomscenter tilbyder specialundervisning på STU, der sigter på, at de unge mennesker får medindflydelse på deres egen tilværelse og fremtidige valg. Det sker med henblik på, at den enkelte elev får mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet og igennem det opnår færdigheder, som gør det muligt at deltage aktivt i sociale sammenhænge og kunne etablere et selvstændigt og aktivt fritidsliv. Ydermere er målsætningen på vores specialundervisning på STU, at den unge skal erhverve sig faglige kompetencer i forhold til uddannelse eller beskæftigelse.

Undervisning kl. 09.00

Vores specialundervisning påbegyndes alle ugens dage kl. 09.00 – og afsluttes kl. 13.30 – dog afsluttes undervisningen kl. 12.00 om fredagen. Herefter er der fritidsaktiviteter til kl. 16.00, og eleverne har fri i weekender, på helligdage samt i ferier, hvor vi følger folkeskolens ferieår.

Nødvendige værktøjer og visioner

Vores specialundervisning tager afsæt i vores botræning, i det arbejdsrelaterede, fritiden samt den almene dannelse. Sidst men ikke mindst fokuserer vi intensivt på sundhed, herunder den sunde kost og motion, der er en integreret del af vores hverdag på STU. Et andet væsentligt aspekt i specialundervisningen er de problematikker, der kan forekomme, når man går fra ung til voksen, og hvilke udfordringer det kan medføre, samt hvordan man håndterer de udfordringer bedst muligt. Uanset hvad, så tilrettelægges undervisningen altid ud fra den enkelte elevs individuelle situation, hvilket indbefatter elevens drømme, muligheder, kompetencer og potentialer.

Afklaringsforløb

Specialundervisning på STU tilbyder et afklaringsforløb på 12 uger, der både er et planlagt og koordineret forløb af selve uddannelsen. Forløbet udarbejdes i den individuelle uddannelsesplan, hvilket sker i et samarbejde mellem en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, Nordfyns Ungdomscenter, forældre og den unge selv.

Et praktisk supplement – STU

Nordfyns Ungdomscenter tilbyder desuden et omfattende supplement til specialundervisningen i STU i form af praktiske aktiviteter, som spænder meget bredt lige fra håndværksfag som maler, murer og mekaniker til servicefag som madlavning og havearbejde.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for mere information om vores STU.