Værdigrundlaget for Nordfyns Ungdomscenter for unge med særlige behov

Enhver ung, uanset handicap og udviklingsmuligheder, er et unikt individ, som har krav på at få netop den opmærksomhed, omsorg, tryghed og støtte, som er altafgørende for den personlige og faglige udvikling. De unge skal støttes og undervises, så de hver især kan opnå mest mulig selvstændighed, og få flest mulige redskaber til at leve et så værdigt og selvstændigt liv som deres handicap tillader – en hjælp og støtte, som vi hjertens gerne vil give de unge, da alle har ret til et værdigt og dejligt liv – handicap eller ej.