Værdigrundlaget for Nordfyns Ungdomscenter for unge med særlige behov

NORDFYNS UNGDOMSCENTERS VISION, MISSION OG VÆRDIGRUNDLAG

 

Nordfyns Ungdomscenters vision

Vi ønsker at blive Danmarks bedste Ungdomscenter
God, Bedre, Bedst

 

Nordfyns Ungdomscenters mission

Vi vil sikre et trygt og udviklende miljø for alle med tilknytning til Nordfyns Ungdomscenter

 

Nordfyns Ungdomscenters værdigrundlag:

Enhver ung uanset handicap og udviklingsmuligheder er et unikt individ. som hat krav på at få netop den opmærksomhed, omsorg, tryghed og støtte, som er altafgørende for den personlige og faglige udvikling.

De unge skal støttes og undervises, så de hver især kan opnå mest mulig selvstændighed, og få flest mulige redskaber til at leve et så værdigt og selvstændigt liv som deres handicap tillader.