Målsætning

Vores målsætning er at styrke de unges kvalifikationer og færdigheder inden for de områder, de hver især beskæftiger sig med, så de såvidt muligt videreudvikler sig og:

  • Kan tage vare på sig selv
  • Opnår indflydelse på deres eget liv
  • Føler selvværd og selvtillid
  • Opnår selvindsigt og samfundsindsigt
  • Får opbygget et socialt netværk
  • Kan fungere i sociale sammenhænge på egne betingelser og uden at miste deres selvstændighed
  • Kan træffe valg og tage ansvar for egne beslutninger