Målsætning

Målsætninger for Nordfyns Ungdomscenter:

 

a. Unge i trivsel

> De unge oplever sig mødt af alle på Nordfyns Ungdomscenter

> De unge oplever sig som en del af et fællesskab

> De unge støttes i at blive bevidste om og udleve deres drømme

> De unge støttes i at finde deres vej ud i livet

 

b. Kompetente medarbejdere

> Medarbejdere får og tager ansvar

> Medarbejdere oplever tillid til bestyrelse og ledelse, og en oplevelse af at de kan

> Medarbejdere oplever ejerskab i opgaveløsningen

> Medarbejdere er stifindere for de unge i at finde deres vej ud i livet

 

c. Trygge forældre

> Forældrene oplever sig mødt og inddraget

> Forældrene oplever Nordfyns Ungdomscenter som en tryg base for deres • unge mennesker

> Forældrene oplever fysiske rammer og aktiviteter, der fremmer sundhed, læring og trivsel

 

d. Myndighederne ser resultater

> Myndighederne oplever, at de unge er i en positiv udvikling og trivsel jf. handleplanen

> Myndighederne oplever en økonomisk sund virksomhed

> Myndighederne møder kompetente medarbejdere og ledelse, der i samarbejdet kender egne/andres roller og handlemuligheder